Latest Flight | Flight Log | Data Trends | Login | Join FlightData.com!
Date Range From To
Export:
Flight Log - FHKLD - Click on row to view flight. Click on header to sort.
Sat, Jun 5, 2021 LFBT LFOU 07:03 09:46 2.7 hrs 2.38 hrs 319.98 nm 25.50 gal 9.45 gal/hr 0.08 gal/nm 6522 msl 134 kts
Thu, Jun 3, 2021 LFBL LFBT 10:05 12:16 2.18 hrs 1.74 hrs 227.70 nm 20.20 gal 9.26 gal/hr 0.09 gal/nm 6024 msl 130 kts
Thu, Jun 3, 2021 LFOH LFBL 06:40 08:55 2.23 hrs 1.82 hrs 231.78 nm 19.60 gal 8.78 gal/hr 0.08 gal/nm 7066 msl 127 kts
Wed, Jun 2, 2021 LFOH LFOH 20:38 21:10 0.53 hrs 0.26 hrs 24.46 nm 3.80 gal 7.15 gal/hr 0.16 gal/nm 1473 msl 94 kts
Wed, Jun 2, 2021 LFAT LFOH 18:03 19:16 1.22 hrs 0.93 hrs 119.04 nm 11.50 gal 9.47 gal/hr 0.10 gal/nm 3226 msl 127 kts
Wed, Jun 2, 2021 LFRG LFAT 08:01 09:30 1.48 hrs 1.07 hrs 145.20 nm 13.00 gal 8.77 gal/hr 0.09 gal/nm 7018 msl 136 kts
Tue, Jun 1, 2021 LFJR LFRG 13:23 15:20 1.95 hrs 1.54 hrs 196.45 nm 17.80 gal 9.14 gal/hr 0.09 gal/nm 7066 msl 127 kts
Tue, Jun 1, 2021 LFRT LFJR 10:49 12:31 1.7 hrs 1.39 hrs 186.66 nm 16.70 gal 9.83 gal/hr 0.09 gal/nm 7013 msl 134 kts
Tue, Jun 1, 2021 LFRG LFRT 08:44 10:17 1.55 hrs 1.10 hrs 149.55 nm 12.90 gal 8.33 gal/hr 0.09 gal/nm 7002 msl 136 kts
Mon, May 31, 2021 LFRG LFRG 14:11 15:56 1.75 hrs 1.36 hrs 170.36 nm 14.70 gal 8.41 gal/hr 0.09 gal/nm 4068 msl 125 kts
Mon, May 31, 2021 LFRG LFRG 10:20 12:12 1.87 hrs 1.32 hrs 151.66 nm 15.10 gal 8.10 gal/hr 0.10 gal/nm 3082 msl 115 kts
Sun, May 30, 2021 LFOU LFRG 13:48 15:58 2.15 hrs 1.81 hrs 224.12 nm 19.00 gal 8.84 gal/hr 0.08 gal/nm 4997 msl 123 kts
Sat, Oct 10, 2020 LFOU LFOU 12:41 14:44 2.05 hrs 1.81 hrs 219.85 nm 20.10 gal 9.81 gal/hr 0.09 gal/nm 3645 msl 121 kts
Sun, Aug 2, 2020 LFOU LFOU 14:31 15:10 0.65 hrs 0.42 hrs 35.23 nm 4.50 gal 6.94 gal/hr 0.13 gal/nm 1488 msl 84 kts
Sat, May 23, 2020 LFOU LFBN 12:38 14:06 1.47 hrs 1.20 hrs 154.66 nm 12.90 gal 8.81 gal/hr 0.08 gal/nm 3561 msl 129 kts
Thu, May 21, 2020 LFOU LFOU 14:41 15:15 0.57 hrs 0.37 hrs 31.83 nm 3.90 gal 6.90 gal/hr 0.12 gal/nm 1363 msl 87 kts
Thu, May 21, 2020 LFOU LFOU 12:30 14:02 1.53 hrs 1.27 hrs 157.41 nm 15.60 gal 10.18 gal/hr 0.10 gal/nm 4349 msl 124 kts
Thu, May 21, 2020 LFOU LFOU 12:17 12:26 0.15 hrs 0.00 hrs 0.00 nm 0.30 gal 2.02 gal/hr 0.00 gal/nm 0 msl 0 kts
          27.73 hrs 21.79 hrs 2745.94 nm 247.10 gal