Latest Flight | Flight Log | Data Trends | Login | Join FlightData.com!
Date Range From To
Export:
Flight Log - N444AN - Click on row to view flight. Click on header to sort.
Wed, Oct 9, 2019 KGEG KGEG 22:49 00:33 1.61 hrs 1.20 hrs 169.51 nm 23.28 gal 14.49 gal/hr 0.14 gal/nm 8320 msl 130 kts
Wed, Oct 9, 2019 KGEG KGEG 20:42 22:20 1.54 hrs 1.06 hrs 140.91 nm 24.77 gal 16.07 gal/hr 0.18 gal/nm 6122 msl 126 kts
Wed, Oct 9, 2019 KGEG KGEG 20:05 20:07 0.03 hrs 0.00 hrs 0.00 nm 40.22 gal 1556.90 gal/hr 0.00 gal/nm 0 msl 0 kts
Tue, Oct 8, 2019 KSFF KGEG 20:52 22:23 1.43 hrs 0.94 hrs 132.53 nm 18.65 gal 13.04 gal/hr 0.14 gal/nm 6300 msl 133 kts
Tue, Oct 8, 2019 KSFF KSFF 20:39 20:41 0.02 hrs 0.00 hrs 0.00 nm 40.85 gal 2262.46 gal/hr 0.00 gal/nm 0 msl 0 kts
Mon, Oct 7, 2019 KSFF KSFF 20:44 20:53 0.16 hrs 0.00 hrs 0.00 nm 0.89 gal 5.75 gal/hr 0.00 gal/nm 0 msl 0 kts
Mon, Oct 7, 2019 KSFF KSFF 17:55 18:03 0.14 hrs 0.00 hrs 0.00 nm 0.93 gal 6.67 gal/hr 0.00 gal/nm 0 msl 0 kts
Mon, Oct 7, 2019 KSFF KSFF 16:22 16:27 0.09 hrs 0.00 hrs 0.00 nm 0.54 gal 6.24 gal/hr 0.00 gal/nm 0 msl 0 kts
Mon, Oct 7, 2019 KSFF KSFF 16:05 16:12 0.11 hrs 0.00 hrs 0.00 nm 0.77 gal 6.75 gal/hr 0.00 gal/nm 0 msl 0 kts
Mon, Oct 7, 2019 KSFF KSFF 15:09 15:21 0.19 hrs 0.00 hrs 0.00 nm 1.21 gal 6.41 gal/hr 0.00 gal/nm 0 msl 0 kts
Sat, Oct 5, 2019 KSFF KSFF 20:51 20:59 0.12 hrs 0.00 hrs 0.00 nm 0.32 gal 2.65 gal/hr 0.00 gal/nm 0 msl 0 kts
Sat, Oct 5, 2019 KSFF KSFF 17:37 18:51 1.14 hrs 0.82 hrs 134.00 nm 16.01 gal 14.00 gal/hr 0.12 gal/nm 6306 msl 150 kts
Sat, Oct 5, 2019 KGEG KSFF 15:49 16:20 0.5 hrs 0.12 hrs 15.93 nm 3.56 gal 7.07 gal/hr 0.22 gal/nm 3695 msl 131 kts
Sat, Oct 5, 2019 KGEG KGEG 15:25 15:26 0.02 hrs 0.00 hrs 0.00 nm 39.62 gal 2161.09 gal/hr 0.00 gal/nm 0 msl 0 kts
Thu, Oct 3, 2019 KGEG KGEG 21:22 23:13 1.74 hrs 1.18 hrs 161.54 nm 25.58 gal 14.68 gal/hr 0.16 gal/nm 4700 msl 128 kts
Thu, Oct 3, 2019 KGEG KGEG 21:12 21:14 0.03 hrs 0.00 hrs 0.00 nm 40.74 gal 1212.10 gal/hr 0.00 gal/nm 0 msl 0 kts
Wed, Oct 2, 2019 KGEG KGEG 21:34 23:26 1.77 hrs 1.13 hrs 169.82 nm 23.36 gal 13.20 gal/hr 0.14 gal/nm 5724 msl 144 kts
Wed, Oct 2, 2019 KGEG KGEG 21:09 21:10 0.01 hrs 0.00 hrs 0.00 nm 26.25 gal 1783.02 gal/hr 0.00 gal/nm 0 msl 0 kts
Wed, Oct 2, 2019 KGEG KGEG 00:30 01:43 1.17 hrs 0.79 hrs 101.32 nm 14.63 gal 12.55 gal/hr 0.14 gal/nm 5335 msl 121 kts
Tue, Oct 1, 2019 KGEG KGEG 23:47 23:48 0.02 hrs 0.00 hrs 0.00 nm 40.27 gal 2196.55 gal/hr 0.00 gal/nm 0 msl 0 kts
Tue, Oct 1, 2019 KGEG KGEG 20:54 22:33 1.52 hrs 1.07 hrs 166.71 nm 26.10 gal 17.14 gal/hr 0.16 gal/nm 6195 msl 145 kts
Tue, Oct 1, 2019 KGEG KGEG 20:31 20:39 0.14 hrs 0.00 hrs 0.00 nm 0.49 gal 3.41 gal/hr 0.00 gal/nm 0 msl 0 kts
Tue, Oct 1, 2019 KGEG KGEG 20:15 20:17 0.03 hrs 0.00 hrs 0.00 nm 0.00 gal 0.02 gal/hr 0.00 gal/nm 0 msl 0 kts
Thu, Sep 26, 2019 KGEG KGEG 21:53 23:25 1.46 hrs 1.01 hrs 152.38 nm 22.21 gal 15.22 gal/hr 0.15 gal/nm 5527 msl 143 kts
Thu, Sep 26, 2019 KGEG KGEG 21:27 21:31 0.06 hrs 0.00 hrs 0.00 nm 41.25 gal 687.50 gal/hr 0.00 gal/nm 0 msl 0 kts
Wed, Sep 25, 2019 KGEG KGEG 21:32 23:06 1.49 hrs 1.09 hrs 144.44 nm 21.52 gal 14.44 gal/hr 0.15 gal/nm 6335 msl 126 kts
Wed, Sep 25, 2019 KGEG KGEG 20:45 20:46 0.01 hrs 0.00 hrs 0.00 nm 0.00 gal 0.02 gal/hr 0.00 gal/nm 0 msl 0 kts
Fri, Sep 20, 2019 S40 KGEG 20:27 21:43 1.22 hrs 0.81 hrs 132.32 nm 17.14 gal 14.04 gal/hr 0.13 gal/nm 5592 msl 156 kts
Fri, Sep 20, 2019     20:16 20:16 0 hrs 0.00 hrs 0.00 nm 22.12 gal 6636.00 gal/hr 0.00 gal/nm 0 msl 0 kts
Fri, Sep 20, 2019 KGEG S40 17:19 18:30 1.12 hrs 0.77 hrs 129.35 nm 16.13 gal 14.42 gal/hr 0.12 gal/nm 6031 msl 159 kts
Fri, Sep 20, 2019 KGEG KGEG 16:48 16:49 0.02 hrs 0.00 hrs 0.00 nm 28.66 gal 1563.27 gal/hr 0.00 gal/nm 0 msl 0 kts
Thu, Sep 19, 2019 KGEG KGEG 21:56 23:33 1.48 hrs 0.96 hrs 139.36 nm 19.79 gal 13.40 gal/hr 0.14 gal/nm 8273 msl 130 kts
Thu, Sep 19, 2019 KGEG KGEG 21:44 21:54 0.16 hrs 0.00 hrs 0.00 nm 0.10 gal 0.65 gal/hr 0.00 gal/nm 0 msl 0 kts
Thu, Sep 19, 2019     21:11 21:12 0.02 hrs 0.00 hrs 0.00 nm 0.20 gal 10.91 gal/hr 0.00 gal/nm 0 msl 0 kts
Sat, Sep 14, 2019 KGEG KGEG 17:12 19:15 1.93 hrs 1.31 hrs 180.55 nm 25.64 gal 13.28 gal/hr 0.14 gal/nm 8564 msl 129 kts
Fri, Sep 13, 2019 KGEG KGEG 19:38 22:21 2.56 hrs 1.89 hrs 285.87 nm 35.53 gal 13.88 gal/hr 0.12 gal/nm 8111 msl 142 kts
Fri, Sep 13, 2019     03:26 03:27 0.01 hrs 0.00 hrs 0.00 nm 0.03 gal 4.32 gal/hr 0.00 gal/nm 0 msl 0 kts
Fri, Sep 13, 2019     03:09 03:11 0.04 hrs 0.00 hrs 0.00 nm 0.16 gal 4.27 gal/hr 0.00 gal/nm 0 msl 0 kts
Fri, Sep 13, 2019     03:03 03:05 0.03 hrs 0.00 hrs 0.00 nm 0.04 gal 1.55 gal/hr 0.00 gal/nm 0 msl 0 kts
Wed, Sep 11, 2019 KGEG KGEG 21:11 22:35 1.33 hrs 0.81 hrs 119.78 nm 17.31 gal 13.06 gal/hr 0.14 gal/nm 5482 msl 142 kts
Wed, Sep 11, 2019 KGEG KGEG 21:00 21:02 0.02 hrs 0.00 hrs 0.00 nm 0.00 gal 0.01 gal/hr 0.00 gal/nm 0 msl 0 kts
Sun, Sep 8, 2019     17:49 18:05 0.26 hrs 0.00 hrs 0.00 nm 0.00 gal 0.00 gal/hr 0.00 gal/nm 0 msl 0 kts
Sat, Sep 7, 2019 KGEG KGEG 21:15 22:48 1.45 hrs 0.88 hrs 116.77 nm 18.14 gal 12.53 gal/hr 0.16 gal/nm 7865 msl 124 kts
Sat, Sep 7, 2019 KGEG KGEG 20:46 20:50 0.06 hrs 0.00 hrs 0.00 nm 41.14 gal 685.67 gal/hr 0.00 gal/nm 0 msl 0 kts
Sat, Sep 7, 2019     19:18 19:18 0 hrs 0.00 hrs 0.00 nm 0.13 gal 39.00 gal/hr 0.00 gal/nm 0 msl 0 kts
Sat, Sep 7, 2019 KGEG KGEG 17:41 19:18 1.52 hrs 1.05 hrs 165.22 nm 21.13 gal 13.94 gal/hr 0.13 gal/nm 8019 msl 149 kts
Fri, Sep 6, 2019 KSFF KGEG 17:55 19:03 1.08 hrs 0.64 hrs 89.18 nm 12.25 gal 11.37 gal/hr 0.14 gal/nm 5914 msl 131 kts
Fri, Sep 6, 2019     17:09 17:10 0.01 hrs 0.00 hrs 0.00 nm 0.08 gal 11.52 gal/hr 0.00 gal/nm 0 msl 0 kts
Thu, Sep 5, 2019     22:43 22:44 0.01 hrs 0.00 hrs 0.00 nm 0.08 gal 7.38 gal/hr 0.00 gal/nm 0 msl 0 kts
Thu, Sep 5, 2019     18:42 18:46 0.05 hrs 0.00 hrs 0.00 nm 0.00 gal 0.00 gal/hr 0.00 gal/nm 0 msl 0 kts
Thu, Sep 5, 2019     18:22 18:27 0.09 hrs 0.00 hrs 0.00 nm 0.48 gal 5.59 gal/hr 0.00 gal/nm 0 msl 0 kts
Wed, Sep 4, 2019 KSFF KSFF 15:33 15:38 0.1 hrs 0.00 hrs 0.00 nm 0.42 gal 4.29 gal/hr 0.00 gal/nm 0 msl 0 kts
Tue, Sep 3, 2019     19:57 21:35 1.61 hrs 0.00 hrs 0.00 nm 0.40 gal 0.25 gal/hr 0.00 gal/nm 0 msl 0 kts
Tue, Sep 3, 2019     18:42 18:42 0 hrs 0.00 hrs 0.00 nm 0.00 gal 0.00 gal/hr 0.00 gal/nm 0 msl 0 kts
Fri, Aug 30, 2019     21:10 21:11 0.02 hrs 0.00 hrs 0.00 nm 0.27 gal 14.73 gal/hr 0.00 gal/nm 0 msl 0 kts
Fri, Aug 30, 2019     20:00 20:03 0.05 hrs 0.00 hrs 0.00 nm 0.28 gal 6.22 gal/hr 0.00 gal/nm 0 msl 0 kts
Thu, Aug 29, 2019     16:01 16:01 0.01 hrs 0.00 hrs 0.00 nm 0.01 gal 2.07 gal/hr 0.00 gal/nm 0 msl 0 kts
Wed, Aug 28, 2019     15:29 15:30 0.02 hrs 0.00 hrs 0.00 nm 0.21 gal 9.45 gal/hr 0.00 gal/nm 0 msl 0 kts
Tue, Aug 27, 2019     21:06 21:06 0.01 hrs 0.00 hrs 0.00 nm 0.00 gal 0.68 gal/hr 0.00 gal/nm 0 msl 0 kts
Mon, Aug 26, 2019     15:44 15:44 0 hrs 0.00 hrs 0.00 nm 0.00 gal 0.00 gal/hr 0.00 gal/nm 0 msl 0 kts
Mon, Aug 26, 2019 KSFF KSFF 15:31 15:43 0.19 hrs 0.00 hrs 0.00 nm 0.91 gal 4.74 gal/hr 0.00 gal/nm 0 msl 0 kts
Sun, Aug 25, 2019 KGEG KSFF 21:40 21:57 0.27 hrs 0.13 hrs 16.72 nm 3.19 gal 11.71 gal/hr 0.19 gal/nm 4030 msl 120 kts
Sun, Aug 25, 2019 KGEG KGEG 21:33 21:39 0.09 hrs 0.00 hrs 0.00 nm 0.08 gal 0.89 gal/hr 0.00 gal/nm 0 msl 0 kts
Sun, Aug 25, 2019 S59 KGEG 20:29 21:17 0.75 hrs 0.64 hrs 102.80 nm 14.25 gal 19.00 gal/hr 0.14 gal/nm 8518 msl 152 kts
Sun, Aug 25, 2019 KFCA S59 16:33 17:18 0.7 hrs 0.45 hrs 64.75 nm 10.41 gal 14.78 gal/hr 0.16 gal/nm 8519 msl 135 kts
Sat, Aug 24, 2019 KHLN KFCA 22:43 00:13 1.39 hrs 1.06 hrs 168.24 nm 23.80 gal 17.09 gal/hr 0.14 gal/nm 10544 msl 148 kts
Sat, Aug 24, 2019     21:03 21:04 0.01 hrs 0.00 hrs 0.00 nm 0.05 gal 3.07 gal/hr 0.00 gal/nm 0 msl 0 kts
Sat, Aug 24, 2019 KRAP KHLN 17:55 20:59 2.88 hrs 2.50 hrs 422.17 nm 48.92 gal 16.96 gal/hr 0.12 gal/nm 10811 msl 159 kts
Thu, Aug 22, 2019 KGEG KRAP 21:50 01:59 3.94 hrs 3.68 hrs 683.98 nm 68.74 gal 17.44 gal/hr 0.10 gal/nm 14138 msl 177 kts
Thu, Aug 22, 2019 KGEG KGEG 21:38 21:44 0.09 hrs 0.00 hrs 0.00 nm 0.00 gal 0.00 gal/hr 0.00 gal/nm 0 msl 0 kts
Wed, Aug 21, 2019 KGEG KGEG 19:13 21:17 1.94 hrs 1.52 hrs 181.87 nm 33.72 gal 17.37 gal/hr 0.19 gal/nm 5631 msl 113 kts
Wed, Aug 21, 2019 KGEG KGEG 19:04 19:05 0.02 hrs 0.00 hrs 0.00 nm 4.90 gal 220.50 gal/hr 0.00 gal/nm 0 msl 0 kts
Tue, Aug 20, 2019 KGEG KGEG 16:21 18:16 1.78 hrs 1.49 hrs 221.89 nm 29.40 gal 16.48 gal/hr 0.13 gal/nm 7981 msl 138 kts
Tue, Aug 20, 2019     15:49 15:49 0.01 hrs 0.00 hrs 0.00 nm 0.23 gal 20.70 gal/hr 0.00 gal/nm 0 msl 0 kts
Tue, Aug 20, 2019 KGEG KGEG 03:30 04:44 1.16 hrs 0.77 hrs 105.53 nm 16.52 gal 14.27 gal/hr 0.16 gal/nm 6041 msl 128 kts
Mon, Aug 19, 2019 KGEG KGEG 21:46 00:21 2.37 hrs 2.09 hrs 324.20 nm 46.32 gal 19.52 gal/hr 0.14 gal/nm 9023 msl 143 kts
Mon, Aug 19, 2019 KGTF KGEG 17:02 19:03 1.88 hrs 1.60 hrs 254.78 nm 33.70 gal 17.96 gal/hr 0.13 gal/nm 12102 msl 148 kts
Mon, Aug 19, 2019     16:58 16:58 0.01 hrs 0.00 hrs 0.00 nm 0.29 gal 40.15 gal/hr 0.00 gal/nm 0 msl 0 kts
Mon, Aug 19, 2019 KGEG KGTF 14:26 16:09 1.65 hrs 1.29 hrs 257.21 nm 26.42 gal 15.97 gal/hr 0.10 gal/nm 11561 msl 193 kts
Mon, Aug 19, 2019 KGEG KGEG 14:14 14:20 0.09 hrs 0.00 hrs 0.00 nm 0.00 gal 0.01 gal/hr 0.00 gal/nm 0 msl 0 kts
Sun, Aug 18, 2019 S07 KGEG 17:42 19:26 1.62 hrs 1.43 hrs 270.51 nm 29.59 gal 18.21 gal/hr 0.11 gal/nm 9520 msl 178 kts
Sun, Aug 18, 2019 S07 S07 17:21 17:22 0.02 hrs 0.00 hrs 0.00 nm 0.95 gal 42.75 gal/hr 0.00 gal/nm 0 msl 0 kts
Fri, Aug 16, 2019 KGEG S07 20:39 23:01 2.22 hrs 1.85 hrs 310.79 nm 37.21 gal 16.76 gal/hr 0.12 gal/nm 10636 msl 159 kts
Fri, Aug 16, 2019 KGEG KGEG 19:45 19:49 0.06 hrs 0.00 hrs 0.00 nm 0.00 gal 0.00 gal/hr 0.00 gal/nm 0 msl 0 kts
Thu, Aug 15, 2019 KGEG KGEG 18:15 19:48 1.45 hrs 1.12 hrs 166.57 nm 24.27 gal 16.74 gal/hr 0.15 gal/nm 7111 msl 139 kts
Wed, Aug 14, 2019 KALW KGEG 19:34 20:44 1.1 hrs 0.69 hrs 116.29 nm 17.08 gal 15.52 gal/hr 0.15 gal/nm 7518 msl 160 kts
Wed, Aug 14, 2019 KGEG KALW 16:57 18:03 1.05 hrs 0.61 hrs 97.02 nm 13.66 gal 13.03 gal/hr 0.14 gal/nm 6510 msl 151 kts
Wed, Aug 14, 2019 KGEG KGEG 16:45 16:46 0.02 hrs 0.00 hrs 0.00 nm 30.72 gal 1675.64 gal/hr 0.00 gal/nm 0 msl 0 kts
Wed, Aug 14, 2019 KMWH KGEG 00:09 00:58 0.78 hrs 0.54 hrs 81.71 nm 11.40 gal 14.54 gal/hr 0.14 gal/nm 5517 msl 146 kts
Tue, Aug 13, 2019 KMWH KMWH 22:57 22:59 0.03 hrs 0.00 hrs 0.00 nm 0.27 gal 9.08 gal/hr 0.00 gal/nm 0 msl 0 kts
Tue, Aug 13, 2019     22:49 22:49 0.02 hrs 0.00 hrs 0.00 nm 0.07 gal 4.67 gal/hr 0.00 gal/nm 0 msl 0 kts
Tue, Aug 13, 2019 KMWH KMWH 22:46 22:48 0.02 hrs 0.00 hrs 0.00 nm 0.06 gal 2.70 gal/hr 0.00 gal/nm 0 msl 0 kts
Tue, Aug 13, 2019 KGEG KMWH 21:46 22:45 0.95 hrs 0.53 hrs 82.28 nm 11.58 gal 12.18 gal/hr 0.14 gal/nm 6542 msl 148 kts
Tue, Aug 13, 2019 KGEG KGEG 21:34 21:34 0.01 hrs 0.00 hrs 0.00 nm 0.00 gal 0.00 gal/hr 0.00 gal/nm 0 msl 0 kts
Tue, Aug 13, 2019 KMWH KGEG 16:46 17:45 0.94 hrs 0.58 hrs 86.35 nm 12.12 gal 12.89 gal/hr 0.14 gal/nm 5757 msl 142 kts
Tue, Aug 13, 2019 KGEG KMWH 14:02 15:00 0.93 hrs 0.52 hrs 81.78 nm 12.61 gal 13.63 gal/hr 0.15 gal/nm 6517 msl 150 kts
Tue, Aug 13, 2019     13:56 13:56 0.01 hrs 0.00 hrs 0.00 nm 25.69 gal 2312.10 gal/hr 0.00 gal/nm 0 msl 0 kts
Fri, Aug 9, 2019 KGEG KGEG 23:50 01:12 1.27 hrs 1.05 hrs 175.78 nm 19.42 gal 15.30 gal/hr 0.11 gal/nm 5516 msl 156 kts
Fri, Aug 9, 2019 KBFI KGEG 21:26 22:59 1.45 hrs 1.06 hrs 200.95 nm 24.68 gal 17.02 gal/hr 0.12 gal/nm 13037 msl 180 kts
Fri, Aug 9, 2019 KGEG KBFI 16:52 19:36 2.57 hrs 1.96 hrs 336.93 nm 40.82 gal 15.89 gal/hr 0.12 gal/nm 13023 msl 162 kts
Fri, Aug 9, 2019 KGEG KGEG 16:44 16:49 0.07 hrs 0.00 hrs 0.00 nm 0.00 gal 0.00 gal/hr 0.00 gal/nm 0 msl 0 kts
Thu, Aug 8, 2019 KGEG KGEG 21:43 23:27 1.61 hrs 1.26 hrs 179.60 nm 25.68 gal 15.96 gal/hr 0.14 gal/nm 7247 msl 132 kts
Thu, Aug 8, 2019 KGEG KGEG 21:38 21:40 0.04 hrs 0.00 hrs 0.00 nm 0.00 gal 0.00 gal/hr 0.00 gal/nm 0 msl 0 kts
Wed, Aug 7, 2019 KGEG KGEG 20:39 22:41 1.94 hrs 1.40 hrs 191.64 nm 30.88 gal 15.94 gal/hr 0.16 gal/nm 5542 msl 129 kts
Wed, Aug 7, 2019 KGEG KGEG 19:58 19:58 0.01 hrs 0.00 hrs 0.00 nm 2.77 gal 191.77 gal/hr 0.00 gal/nm 0 msl 0 kts
Wed, Aug 7, 2019     19:57 19:57 0.01 hrs 0.00 hrs 0.00 nm 35.55 gal 4922.31 gal/hr 0.00 gal/nm 0 msl 0 kts
Mon, Aug 5, 2019 KGEG KGEG 21:40 00:46 2.89 hrs 2.35 hrs 353.28 nm 44.35 gal 15.36 gal/hr 0.13 gal/nm 7104 msl 139 kts
Mon, Aug 5, 2019 KGEG KGEG 17:37 19:57 2.19 hrs 1.65 hrs 230.96 nm 34.45 gal 15.71 gal/hr 0.15 gal/nm 5724 msl 132 kts
Mon, Aug 5, 2019 KGEG KGEG 17:26 17:36 0.16 hrs 0.00 hrs 0.00 nm 0.53 gal 3.33 gal/hr 0.00 gal/nm 0 msl 0 kts
Mon, Aug 5, 2019 KGEG KGEG 16:31 16:33 0.03 hrs 0.00 hrs 0.00 nm 40.17 gal 1351.51 gal/hr 0.00 gal/nm 0 msl 0 kts
Mon, Aug 5, 2019     02:30 02:31 0.01 hrs 0.00 hrs 0.00 nm 0.06 gal 4.08 gal/hr 0.00 gal/nm 0 msl 0 kts
Mon, Aug 5, 2019 KGEG KGEG 01:04 02:29 1.32 hrs 1.03 hrs 164.66 nm 19.04 gal 14.44 gal/hr 0.12 gal/nm 6748 msl 150 kts
Fri, Aug 2, 2019 KGEG KGEG 21:39 23:47 2.01 hrs 1.58 hrs 243.35 nm 33.78 gal 16.81 gal/hr 0.14 gal/nm 6544 msl 146 kts
Fri, Aug 2, 2019     20:29 20:29 0.01 hrs 0.00 hrs 0.00 nm 0.61 gal 54.90 gal/hr 0.00 gal/nm 0 msl 0 kts
Fri, Aug 2, 2019 KGEG KGEG 16:58 19:06 2 hrs 1.65 hrs 236.74 nm 30.58 gal 15.26 gal/hr 0.13 gal/nm 7014 msl 134 kts
Fri, Aug 2, 2019 KGEG KGEG 16:01 16:03 0.02 hrs 0.00 hrs 0.00 nm 0.28 gal 15.51 gal/hr 0.00 gal/nm 0 msl 0 kts
Thu, Aug 1, 2019 KSHR KGEG 18:37 21:49 3.07 hrs 2.74 hrs 476.14 nm 52.79 gal 17.19 gal/hr 0.11 gal/nm 12418 msl 167 kts
Thu, Aug 1, 2019     18:26 18:26 0.01 hrs 0.00 hrs 0.00 nm 0.00 gal 0.04 gal/hr 0.00 gal/nm 0 msl 0 kts
Tue, Jul 30, 2019 KGTF KSHR 22:35 00:20 1.67 hrs 1.34 hrs 251.83 nm 28.36 gal 17.01 gal/hr 0.11 gal/nm 11566 msl 179 kts
Tue, Jul 30, 2019 KSFF KGTF 20:01 21:47 1.7 hrs 1.29 hrs 249.02 nm 26.95 gal 15.86 gal/hr 0.11 gal/nm 11543 msl 188 kts
Tue, Jul 30, 2019 KSFF KSFF 19:45 19:46 0.01 hrs 0.00 hrs 0.00 nm 34.78 gal 3210.46 gal/hr 0.00 gal/nm 0 msl 0 kts
Tue, Jul 30, 2019 KSFF KSFF 17:44 19:03 1.24 hrs 0.65 hrs 82.31 nm 15.31 gal 12.32 gal/hr 0.19 gal/nm 3813 msl 119 kts
Tue, Jul 30, 2019     17:29 17:30 0.01 hrs 0.00 hrs 0.00 nm 0.17 gal 24.48 gal/hr 0.00 gal/nm 0 msl 0 kts
Mon, Jul 29, 2019 KSFF KSFF 20:33 20:38 0.09 hrs 0.00 hrs 0.00 nm 0.72 gal 8.36 gal/hr 0.00 gal/nm 0 msl 0 kts
Mon, Jul 29, 2019 KSFF KSFF 19:43 19:50 0.11 hrs 0.00 hrs 0.00 nm 0.88 gal 8.36 gal/hr 0.00 gal/nm 0 msl 0 kts
Mon, Jul 29, 2019 KSFF KSFF 15:07 15:15 0.12 hrs 0.00 hrs 0.00 nm 0.85 gal 6.79 gal/hr 0.00 gal/nm 0 msl 0 kts
Mon, Jul 29, 2019 KMSO KSFF 00:14 01:30 1.21 hrs 0.88 hrs 142.70 nm 18.14 gal 15.02 gal/hr 0.13 gal/nm 10618 msl 156 kts
Sun, Jul 28, 2019 KGEG KMSO 20:36 22:00 1.34 hrs 0.92 hrs 153.21 nm 18.60 gal 13.91 gal/hr 0.12 gal/nm 9802 msl 160 kts
Sun, Jul 28, 2019 KGEG KGEG 20:18 20:20 0.03 hrs 0.00 hrs 0.00 nm 40.56 gal 1570.06 gal/hr 0.00 gal/nm 0 msl 0 kts
Sat, Jul 27, 2019 S69 KGEG 02:17 04:01 1.65 hrs 1.33 hrs 208.82 nm 27.09 gal 16.37 gal/hr 0.13 gal/nm 10510 msl 148 kts
Sat, Jul 27, 2019 KGEG S69 00:21 02:08 1.69 hrs 1.14 hrs 217.86 nm 25.13 gal 14.84 gal/hr 0.12 gal/nm 11525 msl 182 kts
Sat, Jul 27, 2019 KGEG KGEG 00:17 00:18 0.02 hrs 0.00 hrs 0.00 nm 35.26 gal 1923.27 gal/hr 0.00 gal/nm 0 msl 0 kts
Fri, Jul 26, 2019 KCOE KGEG 22:51 23:51 0.94 hrs 0.65 hrs 79.23 nm 13.61 gal 14.45 gal/hr 0.17 gal/nm 4515 msl 114 kts
Fri, Jul 26, 2019 KCOE KCOE 21:29 22:34 1.03 hrs 0.71 hrs 103.75 nm 12.81 gal 12.40 gal/hr 0.12 gal/nm 5525 msl 138 kts
Fri, Jul 26, 2019 KGEG KCOE 20:35 21:22 0.74 hrs 0.30 hrs 43.58 nm 7.79 gal 10.56 gal/hr 0.18 gal/nm 4159 msl 137 kts
Fri, Jul 26, 2019 KGEG KGEG 19:31 19:32 0.02 hrs 0.00 hrs 0.00 nm 26.22 gal 1430.18 gal/hr 0.00 gal/nm 0 msl 0 kts
Thu, Jul 25, 2019 KGEG KGEG 21:35 23:46 2.03 hrs 1.71 hrs 255.06 nm 31.78 gal 15.68 gal/hr 0.12 gal/nm 6618 msl 138 kts
Thu, Jul 25, 2019 KGEG KGEG 21:24 21:29 0.07 hrs 0.00 hrs 0.00 nm 0.05 gal 0.68 gal/hr 0.00 gal/nm 0 msl 0 kts
Thu, Jul 25, 2019 KMSO KGEG 01:03 02:29 1.36 hrs 0.97 hrs 149.34 nm 24.86 gal 18.23 gal/hr 0.17 gal/nm 12508 msl 147 kts
Wed, Jul 24, 2019 KSDY KMSO 21:20 00:28 2.98 hrs 2.61 hrs 409.90 nm 61.75 gal 20.71 gal/hr 0.15 gal/nm 10632 msl 149 kts
Wed, Jul 24, 2019 KSDY KSDY 21:05 21:06 0.02 hrs 0.00 hrs 0.00 nm 28.48 gal 1553.45 gal/hr 0.00 gal/nm 0 msl 0 kts
Wed, Jul 24, 2019 KGEG KSDY 15:11 18:40 3.29 hrs 2.79 hrs 589.54 nm 64.79 gal 19.67 gal/hr 0.11 gal/nm 11525 msl 201 kts
Wed, Jul 24, 2019     15:10 15:10 0.01 hrs 0.00 hrs 0.00 nm 0.24 gal 33.23 gal/hr 0.00 gal/nm 0 msl 0 kts
Tue, Jul 23, 2019 KGEG KGEG 21:39 23:50 2.06 hrs 1.48 hrs 231.04 nm 36.34 gal 17.67 gal/hr 0.16 gal/nm 7198 msl 148 kts
Tue, Jul 23, 2019 KGEG KGEG 20:41 20:43 0.03 hrs 0.00 hrs 0.00 nm 41.75 gal 1242.15 gal/hr 0.00 gal/nm 0 msl 0 kts
Mon, Jul 22, 2019 KGEG KGEG 16:54 19:20 2.26 hrs 1.93 hrs 309.95 nm 42.42 gal 18.76 gal/hr 0.14 gal/nm 8190 msl 150 kts
Mon, Jul 22, 2019 KGEG KGEG 15:29 15:31 0.04 hrs 0.00 hrs 0.00 nm 0.86 gal 20.78 gal/hr 0.00 gal/nm 0 msl 0 kts
Mon, Jul 22, 2019 KOLM KGEG 00:16 01:48 1.39 hrs 1.20 hrs 233.04 nm 28.34 gal 20.35 gal/hr 0.12 gal/nm 11522 msl 178 kts
Sun, Jul 21, 2019 KGEG KOLM 22:02 23:53 1.74 hrs 1.46 hrs 242.85 nm 34.25 gal 19.70 gal/hr 0.14 gal/nm 10530 msl 157 kts
Fri, Jul 19, 2019 KOLM KGEG 22:42 00:27 1.64 hrs 1.37 hrs 255.54 nm 33.11 gal 20.13 gal/hr 0.13 gal/nm 9522 msl 175 kts
Fri, Jul 19, 2019 KOLM KOLM 22:39 22:41 0.03 hrs 0.00 hrs 0.00 nm 0.24 gal 7.08 gal/hr 0.00 gal/nm 0 msl 0 kts
Fri, Jul 19, 2019 KYKM KOLM 20:51 21:49 0.92 hrs 0.64 hrs 105.35 nm 15.33 gal 16.58 gal/hr 0.15 gal/nm 8531 msl 157 kts
Fri, Jul 19, 2019 KGEG KYKM 18:17 19:50 1.43 hrs 1.11 hrs 189.59 nm 25.39 gal 17.72 gal/hr 0.13 gal/nm 6541 msl 159 kts
Fri, Jul 19, 2019 KGEG KGEG 18:05 18:07 0.03 hrs 0.00 hrs 0.00 nm 0.00 gal 0.00 gal/hr 0.00 gal/nm 0 msl 0 kts
Tue, Jul 16, 2019 KGEG KGEG 21:46 00:07 2.2 hrs 1.73 hrs 291.53 nm 40.95 gal 18.59 gal/hr 0.14 gal/nm 6526 msl 158 kts
Tue, Jul 16, 2019 KGEG KGEG 20:45 20:48 0.05 hrs 0.00 hrs 0.00 nm 4.92 gal 109.33 gal/hr 0.00 gal/nm 0 msl 0 kts
Tue, Jul 16, 2019 KGEG KGEG 18:19 20:13 1.78 hrs 1.41 hrs 232.59 nm 32.47 gal 18.29 gal/hr 0.14 gal/nm 6026 msl 154 kts
Tue, Jul 16, 2019     17:28 17:29 0.02 hrs 0.00 hrs 0.00 nm 0.66 gal 36.00 gal/hr 0.00 gal/nm 0 msl 0 kts
Mon, Jul 15, 2019 KGEG KGEG 21:54 23:35 1.57 hrs 1.10 hrs 192.39 nm 25.04 gal 15.95 gal/hr 0.13 gal/nm 7672 msl 165 kts
Mon, Jul 15, 2019 KGEG LFFI 20:51 20:54 0.05 hrs 0.00 hrs 0.00 nm 0.07 gal 1.43 gal/hr 0.00 gal/nm 0 msl 0 kts
Mon, Jul 15, 2019 KGEG KGEG 20:47 20:51 0.06 hrs 0.00 hrs 0.00 nm 34.79 gal 579.83 gal/hr 0.00 gal/nm 0 msl 0 kts
Sat, Jul 13, 2019     16:08 16:09 0.01 hrs 0.00 hrs 0.00 nm 0.04 gal 3.69 gal/hr 0.00 gal/nm 0 msl 0 kts
Sat, Jul 13, 2019 KGEG KGEG 14:10 15:57 1.67 hrs 1.31 hrs 237.54 nm 34.94 gal 20.93 gal/hr 0.15 gal/nm 10067 msl 168 kts
Wed, Jul 10, 2019 KGEG KGEG 21:36 23:31 1.79 hrs 1.46 hrs 266.91 nm 36.71 gal 20.51 gal/hr 0.14 gal/nm 8590 msl 171 kts
Wed, Jul 10, 2019 KGEG KGEG 21:20 21:22 0.02 hrs 0.00 hrs 0.00 nm 30.81 gal 1404.00 gal/hr 0.00 gal/nm 0 msl 0 kts
Tue, Jul 9, 2019 KMMV KGEG 22:09 00:00 1.74 hrs 1.58 hrs 295.15 nm 37.48 gal 21.52 gal/hr 0.13 gal/nm 7629 msl 177 kts
Tue, Jul 9, 2019 KMMV KMMV 21:52 22:00 0.13 hrs 0.00 hrs 0.21 nm 0.42 gal 3.16 gal/hr 1.99 gal/nm 185 msl 49 kts
Tue, Jul 9, 2019 S12 KMMV 19:22 19:51 0.45 hrs 0.35 hrs 53.22 nm 6.71 gal 14.79 gal/hr 0.13 gal/nm 4506 msl 144 kts
Tue, Jul 9, 2019 KMMV S12 17:55 19:12 1.24 hrs 0.97 hrs 157.78 nm 20.55 gal 16.53 gal/hr 0.13 gal/nm 8829 msl 156 kts
Tue, Jul 9, 2019     17:29 17:38 0.16 hrs 0.00 hrs 0.00 nm 0.85 gal 5.48 gal/hr 0.00 gal/nm 0 msl 0 kts
Tue, Jul 9, 2019     17:28 17:28 0 hrs 0.00 hrs 0.00 nm 0.01 gal 3.00 gal/hr 0.00 gal/nm 0 msl 0 kts
Tue, Jul 9, 2019     17:24 17:25 0 hrs 0.00 hrs 0.00 nm 0.01 gal 3.27 gal/hr 0.00 gal/nm 0 msl 0 kts
Tue, Jul 9, 2019     17:22 17:24 0.03 hrs 0.00 hrs 0.00 nm 0.03 gal 0.89 gal/hr 0.00 gal/nm 0 msl 0 kts
Wed, May 1, 2019 KMMV KMMV 19:58 20:01 0.05 hrs 0.00 hrs 0.00 nm 0.08 gal 1.70 gal/hr 0.00 gal/nm 0 msl 0 kts
Wed, May 1, 2019     18:47 18:48 0.01 hrs 0.00 hrs 0.00 nm 0.21 gal 19.38 gal/hr 0.00 gal/nm 0 msl 0 kts
Wed, May 1, 2019 KSFF KMMV 16:03 18:40 2.49 hrs 1.86 hrs 294.46 nm 36.13 gal 14.52 gal/hr 0.12 gal/nm 8545 msl 151 kts
Wed, May 1, 2019 KSFF KSFF 15:48 15:51 0.04 hrs 0.00 hrs 0.00 nm 0.00 gal 0.00 gal/hr 0.00 gal/nm 0 msl 0 kts
Tue, Apr 30, 2019     15:46 15:46 0.01 hrs 0.00 hrs 0.00 nm 0.05 gal 6.92 gal/hr 0.00 gal/nm 0 msl 0 kts
Mon, Apr 29, 2019 KGEG KSFF 21:07 23:09 1.94 hrs 1.30 hrs 170.34 nm 25.68 gal 13.26 gal/hr 0.15 gal/nm 4815 msl 124 kts
Mon, Apr 29, 2019 KGEG KGEG 20:58 20:59 0.02 hrs 0.00 hrs 0.00 nm 41.17 gal 1852.65 gal/hr 0.00 gal/nm 0 msl 0 kts
Thu, Apr 25, 2019 KGEG KGEG 21:08 23:07 1.89 hrs 1.16 hrs 146.75 nm 24.55 gal 12.99 gal/hr 0.17 gal/nm 5623 msl 119 kts
Thu, Apr 25, 2019 KGEG KGEG 20:54 20:54 0.01 hrs 0.00 hrs 0.00 nm 4.03 gal 558.00 gal/hr 0.00 gal/nm 0 msl 0 kts
Tue, Apr 23, 2019 KGEG KGEG 21:42 00:08 2.3 hrs 1.61 hrs 231.28 nm 31.21 gal 13.59 gal/hr 0.13 gal/nm 6716 msl 135 kts
Tue, Apr 23, 2019 KGEG KGEG 20:34 20:40 0.1 hrs 0.00 hrs 0.00 nm 0.47 gal 4.79 gal/hr 0.00 gal/nm 0 msl 0 kts
Sun, Apr 21, 2019 KALW KGEG 23:24 00:34 1.1 hrs 0.91 hrs 134.48 nm 14.93 gal 13.55 gal/hr 0.11 gal/nm 5513 msl 141 kts
Sun, Apr 21, 2019 KGEG KALW 20:18 21:25 1.06 hrs 0.66 hrs 98.06 nm 11.95 gal 11.23 gal/hr 0.12 gal/nm 6540 msl 142 kts
Fri, Apr 19, 2019 KGEG KGEG 21:16 21:25 0.14 hrs 0.00 hrs 0.00 nm 0.18 gal 1.29 gal/hr 0.00 gal/nm 0 msl 0 kts
Fri, Apr 19, 2019 07S KGEG 19:39 20:42 0.99 hrs 0.52 hrs 70.44 nm 11.45 gal 11.54 gal/hr 0.16 gal/nm 5112 msl 128 kts
Fri, Apr 19, 2019 KGEG 07S 17:19 19:14 1.79 hrs 1.30 hrs 172.92 nm 26.23 gal 14.63 gal/hr 0.15 gal/nm 6516 msl 124 kts
Fri, Apr 19, 2019 KGEG KGEG 16:42 16:44 0.03 hrs 0.00 hrs 0.00 nm 41.36 gal 1230.55 gal/hr 0.00 gal/nm 0 msl 0 kts
Thu, Apr 18, 2019 KFCA KGEG 23:22 01:32 2.08 hrs 1.63 hrs 259.09 nm 31.38 gal 15.12 gal/hr 0.12 gal/nm 8706 msl 153 kts
Thu, Apr 18, 2019 KFCA KFCA 23:08 23:08 0.02 hrs 0.00 hrs 0.00 nm 39.45 gal 2630.00 gal/hr 0.00 gal/nm 0 msl 0 kts
Sat, Apr 13, 2019 8S1 KFCA 19:56 20:39 0.68 hrs 0.28 hrs 45.52 nm 6.72 gal 9.92 gal/hr 0.15 gal/nm 4332 msl 155 kts
Sat, Apr 13, 2019     19:50 19:51 0.01 hrs 0.00 hrs 0.00 nm 39.99 gal 2716.30 gal/hr 0.00 gal/nm 0 msl 0 kts
Fri, Apr 12, 2019 KGTF 8S1 23:33 01:34 1.92 hrs 1.55 hrs 267.84 nm 30.57 gal 15.92 gal/hr 0.11 gal/nm 16663 msl 165 kts
Fri, Apr 12, 2019 KGTF KGTF 20:55 20:56 0.03 hrs 0.00 hrs 0.00 nm 0.00 gal 0.00 gal/hr 0.00 gal/nm 0 msl 0 kts
Fri, Apr 12, 2019 KGTF KGTF 18:47 20:42 1.83 hrs 1.45 hrs 251.79 nm 29.40 gal 16.07 gal/hr 0.12 gal/nm 18006 msl 165 kts
Fri, Apr 12, 2019 KGTF KGTF 18:35 18:37 0.02 hrs 0.00 hrs 0.00 nm 0.00 gal 0.00 gal/hr 0.00 gal/nm 0 msl 0 kts
Thu, Apr 11, 2019 KGTF KGTF 17:19 18:40 1.27 hrs 0.87 hrs 137.68 nm 19.58 gal 15.42 gal/hr 0.14 gal/nm 17241 msl 148 kts
Thu, Apr 11, 2019 KGTF KGTF 17:08 17:09 0.02 hrs 0.00 hrs 0.00 nm 33.79 gal 1520.55 gal/hr 0.00 gal/nm 0 msl 0 kts
Mon, Apr 8, 2019 KGTF KGTF 18:34 18:36 0.03 hrs 0.00 hrs 0.00 nm 0.08 gal 2.32 gal/hr 0.00 gal/nm 0 msl 0 kts
Mon, Apr 8, 2019 KGTF KGTF 15:36 15:42 0.11 hrs 0.00 hrs 0.00 nm 0.37 gal 3.54 gal/hr 0.00 gal/nm 0 msl 0 kts
Thu, Apr 4, 2019 KGEG KGTF 19:56 22:48 2.72 hrs 2.02 hrs 350.88 nm 41.54 gal 15.26 gal/hr 0.12 gal/nm 13747 msl 167 kts
Thu, Apr 4, 2019     19:36 19:37 0.02 hrs 0.00 hrs 0.00 nm 13.93 gal 626.85 gal/hr 0.00 gal/nm 0 msl 0 kts
Thu, Apr 4, 2019 KGEG KGEG 19:28 19:33 0.09 hrs 0.00 hrs 0.00 nm 41.64 gal 480.46 gal/hr 0.00 gal/nm 0 msl 0 kts
Wed, Apr 3, 2019 KRLD KGEG 23:18 00:14 0.89 hrs 0.62 hrs 115.05 nm 13.72 gal 15.36 gal/hr 0.12 gal/nm 5662 msl 178 kts
Wed, Apr 3, 2019 KRLD KRLD 21:56 23:01 1.02 hrs 0.63 hrs 69.10 nm 11.67 gal 11.47 gal/hr 0.17 gal/nm 2157 msl 103 kts
Wed, Apr 3, 2019 KGEG KRLD 20:24 21:42 1.23 hrs 0.79 hrs 108.92 nm 15.57 gal 12.66 gal/hr 0.14 gal/nm 6021 msl 131 kts
Wed, Apr 3, 2019 KGEG KGEG 19:54 19:57 0.06 hrs 0.00 hrs 0.00 nm 41.30 gal 732.41 gal/hr 0.00 gal/nm 0 msl 0 kts
Tue, Apr 2, 2019 75S KGEG 19:29 21:28 1.86 hrs 1.46 hrs 245.36 nm 29.78 gal 16.04 gal/hr 0.12 gal/nm 9564 msl 158 kts
Tue, Apr 2, 2019 KGEG 75S 14:38 16:38 1.86 hrs 1.33 hrs 238.40 nm 25.28 gal 13.56 gal/hr 0.11 gal/nm 12537 msl 168 kts
Tue, Apr 2, 2019     02:55 02:57 0.03 hrs 0.00 hrs 0.00 nm 0.51 gal 15.17 gal/hr 0.00 gal/nm 0 msl 0 kts
Mon, Apr 1, 2019 KSFF KGEG 23:40 00:22 0.66 hrs 0.31 hrs 33.78 nm 6.19 gal 9.45 gal/hr 0.18 gal/nm 3612 msl 101 kts
Mon, Apr 1, 2019     23:32 23:32 0.01 hrs 0.00 hrs 0.00 nm 0.12 gal 16.62 gal/hr 0.00 gal/nm 0 msl 0 kts
Mon, Apr 1, 2019 KGEG KSFF 21:36 23:27 1.72 hrs 1.12 hrs 165.94 nm 23.80 gal 13.86 gal/hr 0.14 gal/nm 8378 msl 138 kts
Mon, Apr 1, 2019 KGEG KGEG 21:24 21:25 0.01 hrs 0.00 hrs 0.00 nm 22.78 gal 3280.32 gal/hr 0.00 gal/nm 0 msl 0 kts
Thu, Mar 28, 2019 KGEG KGEG 21:27 23:59 2.35 hrs 1.76 hrs 245.81 nm 32.88 gal 14.01 gal/hr 0.13 gal/nm 6017 msl 130 kts
Thu, Mar 28, 2019 KGEG KGEG 21:20 21:20 0 hrs 0.00 hrs 0.00 nm 2.65 gal 795.00 gal/hr 0.00 gal/nm 0 msl 0 kts
Wed, Mar 27, 2019 KSFF KGEG 21:21 23:15 1.8 hrs 1.36 hrs 159.67 nm 26.27 gal 14.60 gal/hr 0.16 gal/nm 4012 msl 111 kts
Wed, Mar 27, 2019     20:58 21:00 0.03 hrs 0.00 hrs 0.00 nm 5.19 gal 154.41 gal/hr 0.00 gal/nm 0 msl 0 kts
Wed, Mar 27, 2019     20:20 20:22 0.04 hrs 0.00 hrs 0.00 nm 0.05 gal 1.21 gal/hr 0.00 gal/nm 0 msl 0 kts
          174.29 hrs 125.24 hrs 19979.35 nm 3764.01 gal